Beispiele

Aile Hukuku

Ev hanımıyım. Boşanmak istiyorum fakat boşandığımda hiçbir şey alamamaktan korkuyorum. Ne yapabilirim?


Eşler arasında mal rejimi ile alakalı başka bir sözleşme düzenlenmemişse, kanuni mal rejimi olan "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" geçerlidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde, mal paylaşımına esas teşkil eden, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallardır. Edinilmiş mal üzerindeki katılma alacağı, kanundan kaynaklanan bir alacak türüdür. Bu sebeple eşlerden birisinin çalışıp çalışmaması veya eşlerin kazancının miktarı gibi konuların, edinilmiş mallara katılma alacağı bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Eşler için edinilmiş mallara katılma alacağının hesaplanması için hangi malların edinilmiş mal hangi malların ise kişisel mal olduğunun tespiti önemlidir. "Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?","Edinilmiş mal ve kişisel mal nedir?","Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi","Edilnilmiş mallara katılma rejimi ne zaman sona erer?" gibi soruların cevapları için linkteki yazıyı okuyabilirsiniz. Boşanmada Mal Paylaşımı ve Katılma Alacağı Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirboşanmaavukatı izmir avukat, izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı karşıyaka, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat
Eşim beni aldattığı için boşanıyoruz. Aldatmadan dolayı eşimden maddi ve manevi tazminat talep edebilir miyim?


Evliliğin boşanma davası ile sona ermesinden sonra, daha az kusurlu veya kusuru bulunmayan taraf karşı taraftan maddi ve/veya manevi tazminat talep edebilir. Evliliğin sona ermesinde hangi tarafın daha kusurlu olduğunun tespiti mahkeme tarafından belirlenir. Yerleşik içtihada göre aldatan taraf kusurlu kabul edilir. Karşı tarafın aldattığı mahkeme tarafından kabul edildiği takdirde, olayın şartlarına göre maddi ve/veya manevi tazminat talep edebilirsiniz. "Boşanma Tazminat Şartları",Boşanmada tazminat nasıl belirlenir",Boşanmada tazminat hakkı","Boşanmada maddi tazminat nasıl alınır", "Boşanmada manevi tazminatın şartları nelerdir","Boşanma davasında tazminat talebi","Boşanma davasında tazminat alabilir miyim" gibi sorularınızın detaylı cevaplarını aşağıdaki linkteki yazımızda bulabilirsiniz. Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Ne Kadar Tazminat Talep Edebilirim? Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirboşanmaavukatı izmir avukat, izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı karşıyaka, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat
Boşandıktan sonra eski eşimden nafaka alıyordum fakat şu an çalışmadığım aldığım nafaka yetmiyor. Nafakamı arttırmak istiyorum. Bunun için dava açabilir miyim?


Yoksulluk nafakası, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte yoksulluğa düşecek tarafa, diğer tarafça ödenecek nafakadır. İştirak nafakası da çocuğun velayetini alan tarafa diğer tarafın çocuğun bakım ve ihtiyaçlarının giderimi için yaptığı tüm ödemelerdir. Boşanma kararı sonrası için verilen bu nafakalara dair kararlar kesin hüküm teşkil etmez. Bir başka deyişle yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası mahkeme kararıyla arttırılabilir, azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Gerekli şartların oluştuğu durumda Aile Mahkemesi'nde Nafaka Artırım Davası açabilirsiniz. "Nafaka artırım davası", "nafaka türleri", "nafaka çeşitleri", "çocuk için nafaka", "nafaka çocuğa kaç yaşına kadar ödenir","nafaka çalışınca kesilir mi", "nafaka çaışan kadın","nafaka eğitim giderleri", "boşanma nafaka talebi", "nafaka nasıl talep edilir" gibi sorularınızın cevaplarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Boşanmada Nafaka Artırmak İstiyorum Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirboşanmaavukatı izmir avukat, izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı karşıyaka, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat
Boşanma davası sonucu çocuklarımın velayetini anneye verdiler. Fakat çocuklarıma iyi bakılmıyor. Çocuklarımın velayetini almak istiyorum. Ne yapabilirim?


Boşanma davası sona erse dahi, çocukların velayetinin diğer ebeveyne geçmesi için "Velayet Davası" açılabilmektedir. Bu davada çocukların üstün yararı gözetilerek velayetin kimde olacağına karar verilir. Ebeveynelerin ve en önemlisi çocukların hak kaybına uğramamaları adına Velayet Davası süreci uzman bir avukat eşliğinde yürütülmelidir. "Velayet davası nerede açılır?", "Velayet Davası nedir?","Velayet davasında yetkili mahkeme","velayet davası açma şartları","velayet davası avukatı izmir","sonradan velayet davası","velayet davası izmir" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. https://www.kapitalhukuk.net/post/velayet-davas%C4%B1-nedir-ve-velayet-davas%C4%B1-nas%C4%B1l-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1r Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirboşanmaavukatı izmir avukat, izmir boşanma avukatı, boşanma avukatı karşıyaka, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat

İş Hukuku

Çalıştığım işyerinden çıkarıldım. Eski işyerimde tekrar işe başlamak istiyorum. Nasıl bir dava açabilirim?


İşçinin eski çalıştığı işyerinde tekrar işe başlamak için açması gereken dava İşe İade Davası'dır. Fakat işçinin İşe İade Davası açabilmesi için iş sözleşmesinin herhangi bir sebep gösterilmeksizin feshedilmiş olması veya iş sözleşmesinin feshedilme sebebinin doğru olmaması gerekmektedir. Ayrıca işçinin çıkarılmadan önce eski işyerinde en az 6 aylık kıdeme sahip olması ve işveren ile aralarındaki iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Bu koşulların yanında işveren de belirli şartları sağlıyorsa (linkteki yazıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.) işçi İşe İade Davası açabilecektir. "İşe iade davası", "İşe iade şartları","işe iade davası sonuçları", "işe iade davası şartları","işe iade davası alt işveren üst işveren","işe iade arabulucuk","işe iade başvuru süresi", "işe iade haklı fesih","işe iade fesih", "işe iade çalışan sayısı" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. İşe İade Davası ve Arabuluculuk Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirişavukatı izmir avukat, izmir iş avukatı, iş avukatı karşıyaka, iş avukatı bornova, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, iş avukatı tavsiye izmir, #işavukatıtavsiyeizmir, iş avukatı izmir, #işavukatıizmir, iş avukatı danışma, #işavukatıdanışma, iş avukatı whatsapp
İşyerinde kaza geçirdim ve elim koptu. İşverene karşı dava açabilir miyim?


Kazanın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13.maddesinde sayılan durumlardan birine dahil olması gerekmektedir. İş kazası olarak nitelendirilen kaza neticesinde işçinin uğramış olduğu maddi ve manevi tazminatın işverenden talep edilebilmesi için işverenin işçiyi gözetme borcunu ihlal etmiş olması gerekmektedir. Söz konusu hallerin oluşması halinde, işçi geçirdiği iş kazası sonucu uğramış olduğu maddi ve manevi zararların tazminini işverenden dava yoluyla talep edebilecektir. "iş kazası bildirimi","iş kazası işveren bildirimi","iş kazası tutanağı","iş kazası dava süreci","iş kazası nedir","iş kazası maddi tazminat", "iş kazası manevi tazminat","iş kazası destekten yoksun kalma tazminatı" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. İŞ KAZASI HALİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE İŞÇİNİN HAKLARI Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirişavukatı izmir avukat, izmir iş avukatı, iş avukatı karşıyaka, iş avukatı bornova, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat, iş avukatı tavsiye izmir, #işavukatıtavsiyeizmir, iş avukatı izmir, #işavukatıizmir, iş avukatı danışma, #işavukatıdanışma, iş avukatı whatsapp
İşten kendi isteğimle ayrıldım. Bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?


Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süre boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan kanuni bir haktır. İşçinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için çeşitli şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bunlardan ilki işçinin aynı iş yerinde veya aynı işverenin yanında en az bir yıl süre ile çalışmış olmasıdır. Ayrıca, İş Kanunu uyarınca iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazmınatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesini İş Kanunu 24.maddede belirtilen haklı nedenlerden biri dolayısıyla feshetmiş olması gerekmektedir. Ek olarak işçinin; askerlik görevi, emeklilik hakkını elde etme veya kadın işçinin evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirmesi hallerinde de kıdem tazminatına hak kazanılır. "kıdem tazminatı nedir","kıdem tazminatı tavan","kıdem tazminatı işveren ödemezse","kıdem tazminatı alma şartları","kıdem tazminatı alabilir miyim","kıdem tazminatı askerlik","kıdem tazminatı evlilik","kıdem tazminatı brüt","kıdem tazminatı davası" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. İŞTEN KENDİSİ AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI HAK EDER Mİ ? KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NEDİR ? Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmirişavukatı izmir avukat, izmir iş avukatı, iş avukatı karşıyaka, iş avukatı bornova, #izmiravukat, #boşanmaavukatı, #avukat, iş avukatı tavsiye izmir, #işavukatıtavsiyeizmir , iş avukatı izmir, #işavukatıizmir , iş avukatı danışma, #işavukatıdanışma, iş avukatı whatsapp

İcra Hukuku

Elimdeki çek karşılıksız çıktı. Çeki nasıl tahsil edebilirim? Ayrıca karşılıksız çek için hapis cezası var mı?


Çekin karşılıksız çıkması, çekin bankaya ibraz edilmesine rağmen çek hesabında çek bedelini karşılayacak paranın bulunmaması durumudur. Banka tarafından, çekin karşılıksız çıktığına dair ibare çekin arkasına şerh edilerek hamiline teslim edilir. Karşılıksız çek ile kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatılarak çek bedeli tahsil edilmeye çalışılır. Ayrıca, çekle ilgili olarak "karşılıksız" işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi aleyhine ceza davası açılır. Ceza davası sonucunda sanığın "karşılıksız" işlemi yapılmasına sebebiyet verdiğine karar verilirse Çek Kanunu gereği çekin karşılıksız çıkan bedelinden az olmamak üzere 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Adli para cezasının ödenmemesi halinde verilen para cezası doğrudan hapis cezasına çevrilir. "karşılıksız çek","karşılıksız çek şikayetten vazgeçme","karşılıksız çek hapis","karşılıksız çek şikayet süresi","karşılıksız çek cezası","karşılıksız çek suçu","karşılıksız çek nedir","karşılıksız çek keşide etme suçu","karşılıksız çek adli para cezası","karşılıksız çek bedeli","çek karşılıksız çıkarsa ne yapmalıyım","çek karşılıksız çıkarsa ne olur","karşılıksız çek etkin pişmanlık","karşılıksız çek hapis cezası" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. Çek Şikayeti Nedir? Çekte Hapis Cezası Var mı? Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmiricraavukatı #izmiricrahukukuavukatı izmir avukat, izmir icra avukatı, icra avukatı karşıyaka, icra avukatı bornova, #izmiravukat, #icraavukatı, #avukat, icra avukatı tavsiye izmir, #icraavukatıtavsiyeizmir , icra avukatı izmir, #icraavukatıizmir , icra avukatı danışma, #icraavukatıdanışma, icra avukatı whatsapp, icra avukatlık ücreti, #icraavukatlıkücreti, icra avukatları izmir, #icraavukatlarıizmir, icra avukatı telefon, #icraavukatıtelefon, icra avukat numarası, icra avukat numaraları, izmir icra hukuku avukatı, icra hukuku avukatı izmir, izmir icra avukatları listesi
Korona(corona) virüs salgını dolayısıyla üretime ara vermek zorunda kaldım. Yazdığım çekleri ödeyemeyecek duruma geldim. Yapabileceğim bir şey yok mu?


Korona(corona) virüs salgını dolayısıyla hayat ne yazık ki durma noktasına geldi. Korona(Covid-19) salgını ticaret hayatını da sekteye uğratmış durumda. Korona(corona) virüsü salgını nedeniyle ticari hayatta daha fazla hak kaybı yaşanmaması adına COVID-19 salgınına ilişkin birtakım kanuni düzenlemeler getirildi. 25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun ile çek ibrazına ilişkin süreler de dahil olmak üzere kanunda sayılmış olan süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Dolayısıyla eğer düzenlediğiniz çeklerin ibraz süresi bu tarihe denk gelmekteyse 30/04/2020 tarihine kadar durmuş sayılacak ve süre işlemeyecektir. "korona", "koronavirüs","koronavirüs türkiye","korona virüsü","corona","coronavirüs","çek ibraz tarihi nerede yazar","çek ibraz süreleri","çek ibraz tarihi","çek ibraz","çek ibraz süresi hesaplama","çek ibraz süresi geçerse","çek ibraz süresi ne zaman başlar","korona virüsü çek ibrazı","korona virüsü dolayısıyla çek ibrazında değişklik",""7226 sayılı kanun","COVID-19 salgınının çek ibrazına etkisi","korona virüsü sebebiyle çeklerin ibraz sürelerinde değişiklik","korona virüsü çekleri nasıl etkiler" gibi sorularınızla alakalı daha detaylı bilgiyi linkteki yazımızda bulabilirsiniz COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI VE ÇEK İBRAZI SÜRELERİ Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, #izmiricraavukatı #izmiricrahukukuavukatı izmir avukat, izmir icra avukatı, icra avukatı karşıyaka, icra avukatı bornova, #izmiravukat, #icraavukatı, #avukat, icra avukatı tavsiye izmir, #icraavukatıtavsiyeizmir , icra avukatı izmir, #icraavukatıizmir , icra avukatı danışma, #icraavukatıdanışma, icra avukatı whatsapp, icra avukatlık ücreti, #icraavukatlıkücreti, icra avukatları izmir, #icraavukatlarıizmir, icra avukatı telefon, #icraavukatıtelefon, icra avukat numarası, icra avukat numaraları, izmir icra hukuku avukatı, icra hukuku avukatı izmir, izmir icra avukatları listesi
Yurtdışına yaptığım ihracatlardan birinin ödemesini alamadım. İhracatın bedeli yüksek olduğu için şirketim şu an zor durumda kaldı. Yurtdışındaki alacağımın tahsili konusunda yardımcı olabilir misiniz?


Uluslararası alacakların tahsili, diğer devletlerin de dahil olduğu karmaşık bir süreçtir. Ülke sınırları dışına çıkıldığında devletin cebri icra yetkisi de ortadan kalkmakta, bu da alacağın tahsilini zorlaştırmaktadır. Fakat dostane çözüm yöntemi ve eğer bu yöntem faydalı olmazsa yurtdışında bulunan avukatlar aracılığıyla "Uluslararası Alacağın Tahsili" gerçekleştirilebilmektedir. Yurtdışındaki partnerleri sayesinde Uluslararası Alacakların Tahsili sürecini başarıyla yöneten büromuz, gerekli belgeleri sunduğunuz takdirde size yadım etmekten memnuniyet duyacaktır. "uluslararası alacak tahsili", "uluslararası alacak davası", "uluslararası alacak yönetimi", "yurtdışı alacak tahsili" , "yurtdışı alacak takibi", "yurtdışı alacakların tahsil edilememesi", "yurtdışı şüpheli alacak" gibi sorularınızın cevaplarını linkteki yazımızda bulabilirsiniz. https://www.kapitalhukuk.net/post/uluslararasi-alacaklarin-taki%CC%87bi%CC%87-ve-uluslararasi-alacaklarin-tahsi%CC%87li%CC%87 Kapital Hukuk, İzmir Avukat ve Hukuki Danışmanlık #izmir avukat, Uluslararası alacakların tahsili, #uluslararasıalacaktahsili, yurtdışı alacak tahsili, #yurtdışıalacaktahsili, yurtdışı alacak takibi, #yurtdışıalacaktakibi, izmir yurtdışı alacak avukat, #izmiryurtdışıalacaktakibiavukat, #izmiricraavukatı #izmiricrahukukuavukatı izmir avukat, izmir icra avukatı, icra avukatı karşıyaka, icra avukatı bornova, #izmiravukat, #icraavukatı, #avukat, icra avukatı tavsiye izmir, #icraavukatıtavsiyeizmir , icra avukatı izmir, #icraavukatıizmir , icra avukatı danışma, #icraavukatıdanışma, icra avukatı whatsapp, icra avukatlık ücreti, #icraavukatlıkücreti, icra avukatları izmir, #icraavukatlarıizmir, icra avukatı telefon, #icraavukatıtelefon, icra avukat numarası, icra avukat numaraları, izmir icra hukuku avukatı, icra hukuku avukatı izmir, izmir icra avukatları listesi

Tüketici Hukuku


Das Entengeschenk

Geschichten aus der Kindheit ©


buch

Kinder lieben es Geschichten von „früher“ zu erfahren. Wieder und wieder kann man ihnen Erlebnisse und besondere Vorkommnisse aus der eigenen und aus der frühen Kindheit des Kindes selbst erzählen.

Mögliche Beispiele ganz außerhalb des Themas Eizellspende sind

  • Wie die Familie einmal eine kleine ausgesetzte Katze gefunden hat

  • Wie sich der Vater einmal auf einer langen Radtour verirrt hat

  • Wie das Kind seinen ersten Zahn verloren hat

  • Wie die Mutter als Kind zum ersten Mal auf einen Reiterhof war

All diese kurzen Erzählungen eigenen als Gute-Nacht-Geschichten. Jeden Abend wird eine davon erzählt.

In einem Repertoire von 15-20 Stories zu allen möglichen Themen, das die Eltern parat haben, gibt es dann mehrere Geschichten über die besondere Art der Zeugung des Kindes:

  • Wie die Eltern z.B. nach Prag gefahren sind um endlich ein Kind zu bekommen

  • Wie die Mutter zum Schwangerschaftstest gegangen ist

  • Wie sie dem Papa und den Großeltern erzählt hat, dass sie ein Kind bekommt usw.

All den o.g. Erzählungen ist gemein dass sie spannend sind, dass sie gut ausgehen und dass sie Erfahrungen von früher vermitteln. Die Zeugungsgeschichte ist dabei nur eine von mehreren Geschichten. Durch die Einbettung in eine ganze Serie von Geschichten ist die implizite Botschaft dass die Eizellspende zwar bemerkenswert aber längst nicht alles im Leben ist.

Wird die Gametenspende zudem noch mit weiteren generativen Erzählungen verbunden, wird sie noch normaler. So kann dem Kind erzählt werden, wo und wie seine Urgroßeltern gelebt haben. Diese kannte das Kind genauso wenig wie die Eizellspenderin und trotzdem ist etwas von ihnen auch im Kind.

Wie Clara in die Welt kam ©

 

Ein noch nicht bebildertes und noch nicht verlegtes Kinderbuch